Namen celotnega dogodka je združiti vse akterje, ki delajo na področju mladinskega
dela z begunci, migranti in prosilci za azil, v prvi vrsti tistih, ki so sodelovali v enem
izmed ali obeh projektov Aware and Active in Becoming part of Europe.

Vabljeni so tudi drugi zainteresirani deležniki, mladi, predstavniki beguncev in
prosilcev za azil, predstavniki organizacij itd.

Na dogodku bomo zaokrožili dosedanje aktivnosti in začrtati sodelovanje v
prihodnjem, zaključnem letu izvajanja omenjenih projektov ter predvsem pa
naslovili teme, ki so bile odprte na že izvedenih dogodkih v okviru omenjenih
projektov.

Celotno vabilo (.pdf, 650 kB)