10. decembra praznujemo dan človekovih pravic. Na ta dan smo se pod sloganom “mladi skupaj za človekove pravice”. združili z več kot sto mladimi in mladinskmi delavci iz Finske, Avstrije, Estonije, Italije, Slovenije in Makedonije.

Skupaj želimo povedati drugačno zgodbo o migracijah v Evropi in pokazati, kako mladi lokalci, begunci in migranti skupaj krepijo človekove pravice in ustvarjajo vključujoče skupnosti. Mladi so se udeležili šestih nacionalnih dogodkih v omenjenih državah in se preko spleta združili s svojimi vrstniki po Evropi.

10. decembra se je začela twitter nevihta – mladi in predstavniki mladinskih organizacij iz različnih držav bodo ob istem času objavljali svoje vsebine pod sloganom #youngtogether z
namenim je deliti sporočila lokalcev, migrantov in beguncev ter razširiti zavedanje o pomenu raznolikosti, vključevanja in človekovih pravic.

V Sloveniji je začetek kampanje potekal v Ljubljani, v Poligonu na Tobačni ulici 5 v Ljubljani.

Na okrogli mizi smo soočili poglede na človekove pravice, aktivno državljanstvo in vključevanje beguncev v novo okolje. Sogovornica in sogovorniki so poudarili pomembnost medijske reprezentacije problemov v družbi, dolgoročno nagovarjanje posameznic in posameznikov k družbeni aktivaciji in osredotočanje na delovanje znotraj lastnih zmožnosti. Hkrati smo na okrogli mizi skupaj ugotovili, da je na področju družbene aktivacije vse premalo truda posvečenega dolgoročnemu nagovarjanju mladih v vključitvi v odločevalske procese in vse preveč iskanja dokončne rešitve kompleksnih družbenih problemov. Sogovornica in sogovorniki so se strinjali, da bi morali večji poudarek nameniti sistemskemu razmišljanju in ugotavljanju odgovornosti znotraj sistemskih služb in funkcij (šola, univerza).